Компанийн нийгмийн хариуцлага нь #Монгол улсын хувьд харьцангуй шинэ ойлголт гэж хэлж болно. Пер

33 Үзсэн тоо
Нийтэлсэн 18 May 2020 / In Улс төр

⁣Компанийн нийгмийн хариуцлага нь #Монгол улсын хувьд
харьцангуй шинэ ойлголт гэж хэлж болно. Перспектив Монголиа нэвтрүүлгийн шинэ
дугаарыг #КНХ-ын талаар бэлдсэнийг та бүхэнд хүргэж байна
2017 оны 10 сарын 31

Дэлгэрэнгүй