Улс төрийн боловсрол

wave

Видео бичлэг

Төлөөллийн ардчилал
3:17
31 Үзсэн тоо · 2 жилийн өмнө
Хүний эрх
2:52
1,062 Үзсэн тоо · 2 жилийн өмнө
Сурч боловсрох эрх
4:38
30 Үзсэн тоо · 2 жилийн өмнө
Нийтийн тээврийн хүртээмжтэй байдал
4:01
53 Үзсэн тоо · 2 жилийн өмнө
Парламентын ардчилал
4:00
641 Үзсэн тоо · 2 жилийн өмнө
Улс төрд эмэгтэйчүүдийн оролцоо
3:16
493 Үзсэн тоо · 2 жилийн өмнө

Showing 1 out of 2

Нийтлэлүүд

ЗАХИРГААНЫ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР ТОЛЬ
19-September-2022

ЗАХИРГААНЫ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР ТОЛЬ

2020 Нээлттэй улс төр
10-May-2021

2020 Нээлттэй улс төр