Нутгийн өөрөө удирдах ёс

wave

Видео бичлэг

Нийтлэлүүд

MNS ISO 18091:2020 “ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ISO 9001 СТАНДАРТЫГ ОРОН НУТГИЙН ЗАСАГ ЗАХИРГААНД ХЭРЭГЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗААВАР” СТАНДАРТЫН ГАРЫН АВЛ..
14-September-2022

MNS ISO 18091:2020 “ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ISO 9001 СТАНДАРТЫГ ОРОН НУТГИЙН ЗАСАГ ЗАХИРГААНД ХЭРЭГЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗААВАР” СТАНДАРТЫН ГАРЫН АВЛ..

Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартын эмхтгэл MNS ISO 9002:2020
14-September-2022

Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартын эмхтгэл MNS ISO 9002:2020

Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартын эмхтгэл
14-September-2022

Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартын эмхтгэл

2018 Ардчиллын IV чуулган төвлөрлийг сааруулах замаар иргэдэд үйлчилгээг ойртуулах нь ....
10-May-2021

2018 Ардчиллын IV чуулган төвлөрлийг сааруулах замаар иргэдэд үйлчилгээг ойртуулах нь ....

2017 Үр нөлөө бүхий нутгийн удирдлагын тогтолцоо
11-May-2021

2017 Үр нөлөө бүхий нутгийн удирдлагын тогтолцоо

Төвлөрлийг сааруулах замаар иргэдэд үйлчилгээг ойртуулах нь
11-June-2020

Төвлөрлийг сааруулах замаар иргэдэд үйлчилгээг ойртуулах нь

Төвийн бүсийн өрсөлдөх чадварын чуулган 2018 - Өнөөдрийн шийдвэр, ирээдүйн хөгжил
11-June-2020

Төвийн бүсийн өрсөлдөх чадварын чуулган 2018 - Өнөөдрийн шийдвэр, ирээдүйн хөгжил