Нутгийн өөрөө удирдах ёс

wave

Нийтлэлүүд

2018 Ардчиллын IV чуулган төвлөрлийг сааруулах замаар иргэдэд үйлчилгээг ойртуулах нь ....
10-May-2021

2018 Ардчиллын IV чуулган төвлөрлийг сааруулах замаар иргэдэд үйлчилгээг ойртуулах нь ....

2017 Үр нөлөө бүхий нутгийн удирдлагын тогтолцоо
11-May-2021

2017 Үр нөлөө бүхий нутгийн удирдлагын тогтолцоо

Төвлөрлийг сааруулах замаар иргэдэд үйлчилгээг ойртуулах нь
11-June-2020

Төвлөрлийг сааруулах замаар иргэдэд үйлчилгээг ойртуулах нь

Төвийн бүсийн өрсөлдөх чадварын чуулган 2018 - Өнөөдрийн шийдвэр, ирээдүйн хөгжил
11-June-2020

Төвийн бүсийн өрсөлдөх чадварын чуулган 2018 - Өнөөдрийн шийдвэр, ирээдүйн хөгжил