Бусад

wave

Видео бичлэг

Нийтлэлүүд

Алгоритмд суурилсан шийдвэрүүд: Ил тод, нээлттэй байдал ба байнгын хяналт
13-January-2021

Алгоритмд суурилсан шийдвэрүүд: Ил тод, нээлттэй байдал ба байнгын хяналт