Эдийн засаг

wave

Видео бичлэг

Монголын эдийн засаг
2:38
279 Үзсэн тоо · 2 жилийн өмнө
Perspective Mongolia: Дотоодын үйлдвэрлэл
4:51
29 Үзсэн тоо · 4 жилийн өмнө
Perspective Mongolia: Бичил уурхай эрхлэгчид
5:29
48 Үзсэн тоо · 4 жилийн өмнө
Perspective Mongolia: Эдийн засгийн хямрал
5:39
40 Үзсэн тоо · 4 жилийн өмнө
Ковид-19 ба Монголын Эдийн засаг
4:30
101 Үзсэн тоо · 4 жилийн өмнө

Нийтлэлүүд

Компанийн нийгмийн хариуцлага ба тогтвортой хөгжлийн зорилтууд - тулгарч буй бэршээлүүд ба хэтийн чиг хандалга....
Монгол улсын төсөв, санхүүгийн удирдлагад үзүүлэх улс төрийн хүчин зүйлсийн нөлөөлөл, түүний сөрөг төлөөллийг бууруулах арга зам....
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд Монголын компаниуд хэрхэн хувь нэмрээ оруулах вэ?......
---Монгол Улсын төсөв, санхүүгийн удирдлагад үзүүлэх улс төрийн хүчин зүйлсийн нөлөөлөл, түүний сөрөг талыг бууруулах арга зам......
11-May-2021

---Монгол Улсын төсөв, санхүүгийн удирдлагад үзүүлэх улс төрийн хүчин зүйлсийн нөлөөлөл, түүний сөрөг талыг бууруулах арга зам......

Компанийн нийгмийн хариуцлагa
11-May-2021

Компанийн нийгмийн хариуцлагa

How Mongolian companies contribute to implementing the Sustainable Development Goals
11-May-2021

How Mongolian companies contribute to implementing the Sustainable Development Goals

How Corporate Social Responsibility Translates Into The Sustainable Development Goals In Mongolia
11-May-2021

How Corporate Social Responsibility Translates Into The Sustainable Development Goals In Mongolia

Төсөв, төсвийн бодлого
11-May-2021

Төсөв, төсвийн бодлого

Татвар, татварын бодлого гэж юу вэ?
11-May-2021

Татвар, татварын бодлого гэж юу вэ?

Дижитал эрин: Нийгэм, эдийн засаг, бизнес
11-May-2021

Дижитал эрин: Нийгэм, эдийн засаг, бизнес

Бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
11-May-2021

Бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа