Хүний эрх

1,069 Үзсэн тоо
Нийтэлсэн 08 Feb 2022 / In Улс төрийн боловсрол

⁣Ардчилсан төрийн хамгийн чухал үүрэг бол хүний эрхийг хангах, хамгаалах явдал
байдаг. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хоёрдугаар бүлэг бүхэлдээ хүний
эрхийг тодорхойлох, хамгаалахад чиглэгдсэн байдаг бөгөөд Үндсэн Хууль
Монгол Улсын хувьд хүний эрхийн хамгийн гол бичиг баримт юм. Олон улсын
эрх зүйн баримт бичиг дотроос хамгийн түгээмэл нь Хүний эрхийн түгээмэл
тунхаглал юм.

Дэлгэрэнгүй