Дараа нь


Төлөөллийн ардчилал

33 Үзсэн тоо
Нийтэлсэн 25 Mar 2022 / In Улс төрийн боловсрол

⁣Эрх мэдэл хэрхэн хэрэгжиж байгаагаар ардчиллыг дотор нь төлөөллийн ба шууд ардчилал гэж ангилдаг. Монгол Улсын хувьд төлөөллийн ардчилалтай улс бөгөөд түүнийг улам бэхжүүлэхэд улс төрийн намын дотоод ардчилал, санхүүжилт чухал болохыг судлаачид дурдаж байна. Үзээрэй!

Дэлгэрэнгүй

Дараа нь