Тэгш эрх: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан мэдээллийн хүртээмжтэй байдал

91 Үзсэн тоо
Нийтэлсэн 31 Jan 2022 / In Улс төрийн боловсрол



#KASEDU Улс төрийн боловсрол
Тэгш эрх: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан мэдээллийн хүртээмжтэй байдал
Мэдээллийн хүртээмжтэй байдал нь бүх иргэний үндсэн эрх юм. Монгол Улсад 8.600 орчим сонсголын бэрхшээлтэй, 4.800 орчим хэл ярианы бэрхшээлтэй иргэд байдаг бол энэ иргэдэд мэдээллийг мэргэжлийн түвшинд хүргэх 10 хүрэхгүй дохионы хэлмэрч байна.
Энэхүү цуврал видеогоор бид хэл яриа, сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн мэдээллийн эрх чөлөөг хэрхэн баталгаажуулах тухай мэдээллийг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй