Сурч боловсрох эрх

38 Үзсэн тоо
Нийтэлсэн 31 Jan 2022 / In Улс төрийн боловсрол


#KASEDU Улс төрийн боловсрол
Сурч боловсрох эрх
Тэгш эрх, хамгалалт зэрэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зайлшгүй эдлэх эрх юм. Энэ удаагийн улс төрийн боловсролын дугаараараа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сурч боловсроход хэрхэн тэгш хамруулах талаар мэдээлэл хүргэж байна.
Үндэсний статистикийн хорооны 2020 онд хийсэн судалгаагаар Монгол Улсад нийт 108 400 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаагийн 12.324 нь 0-18 насны хүүхэд байдаг. Үүнээс сургуулийн насны 10.000 орчим хүүхэд байгаагийн 1.751 хүүхэд тусгай сургуульд, 5.628 хүүхэд энгийн сургуульд үлдсэн хэсэг нь сургуульд хамрагдаж чадаагүй байна.

Дэлгэрэнгүй