Дараа нь


Монголын эдийн засаг

279 Үзсэн тоо
Нийтэлсэн 25 Mar 2022 / In Эдийн засаг

⁣Монгол Улсын эдийн засаг хурдацтай өсөн тэлсээр байна. Энэхүү өсөлтийн зонхилох хэсгийг байгалийн баялгийн салбар бүрдүүлдэг. Байгалийн баялаг ихтэй улс орнуудын туршлагаас үзэхэд түүхий эдийн бүтээгдэхүүний үнэ, засаглалын менежментээс хамаарч эдийн засаг нь огцом тэлэх эсвэл хумигдах үзэгдэл ажиглагддаг. Монгол Улсын хувьд байгалийн баялаг олон эерэг хөгжлийг авчирсан ч тулгамдсан асуудлууд байсаар байгааг судлаачид хэлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Дараа нь